grundskolekompetens

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet grundskolekompetens

  • "De flesta förslagen är redovisade sedan tidigare, däribland satsningar på polisväsendet med 2.000 fler poliser och höjda polislöner, förlängda skoldagar i grundskolan, utbildningsplikt för nyanlända utan grundskolekompetens och hårdare tag mot bidragsfusk."
  • "Det handlar om fler lärlingsplatser, första jobbet-anställningar och skyldighet för nyanlända med låg utbildning att plugga in grundskolekompetens."
  • "Ungefär 40 procent av alla nyanlända invandrare saknar utbildning över motsvarande grundskolekompetens."
  • "Antalet personer inskrivna på arbetsförmedlingen utan gymnasie- eller grundskolekompetens ökar."
  • "Antalet personer inskrivna på arbetsförmedlingen utan gymnasie- eller grundskolekompetens ökar."
  • "Hos oss finns omkring 50.000 utan grundskolekompetens."
  • "Baserat på de som går på gymnasiet vet man att i stort sett alla ungdomar går introduktionsprogram, vilket innebär att man börjar med att bygga upp en grundskolekompetens för vidare studier."
  • "Ungefär 40 procent av alla nyanlända invandrare saknar utbildning över motsvarande grundskolekompetens."
  • "Enligt migrationsöverenskommelsen som slöts 2015 mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska en utbildningsplikt ses över för personer som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens."
  • "Moderaterna vill införa utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar grundskolekompetens, enligt partiets ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson."

Relaterat till grundskolekompetens

skola

Diskussion om ordet grundskolekompetens