grundskolelärare

grundskoleläraren
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet grundskolelärare

  • "På högskolenivå är det lättast att få jobb i Blekinge för sjuksköterskor, psykologer, för- och grundskolelärare, systemutvecklare samt ingenjörer."
  • "Bland annat saknas 10 förskollärare och 8 grundskolelärare, skriver BLT."
  • "Idag är medianlönen för grundskolelärare i Borlänge idag är 27 750 kronor i månaden i de lägre stadierna och 30 550 kr i månaden för de högre stadierna."
  • "43 grundskolelärare sägs upp och totalt har nu 86 lärartjänster dragits in på ett och ett halvt år."
  • "Redan nästa år examineras 2 500 fler gymnasie-och grundskolelärare än vad som behövs ute i skolorna."
  • "Färre vill bli grundskolelärare"
  • "I Dalarna är 46,6 procent av alla grundskolelärare obehöriga."
  • "Minst andel behöriga lärare finns i Södermanlands län där 57,6 procent av alla grundskolelärare är obehöriga."
  • "Temaväskan ska finnas att låna för grundskolelärare som vill få stöd i sitt arbete kring samisk kultur, historia och samiskt samhälle."
  • "Dagens Nyheters undersökning visar att det saknades över 1.400 grundskolelärare i landet inför årets skolstart."

Möjliga synonymer till grundskolelärare

Relaterat till grundskolelärare

förberedelse

lärare

Diskussion om ordet grundskolelärare