grupparbete

grupparbetet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till grupparbete

Hur används ordet grupparbete

  • "– Vi ska göra ett grupparbete om projektering av ett solkraftverk."
  • "Två av studenterna gjorde ett grupparbete tillsammans och examinatorn konstaterar att ungefär 40 % av rapporten var kopierad från andra rapporter utan att ange källan."
  • "Syftet är att uppmuntra elever till skoltidningsproduktion och samtidigt öka förståelsen för det journalistiska arbetet, träna det svenska språket, grupparbete, ansvarstagande, redigering och layout, datorarbete med mera."
  • "Ett litet grupparbete bland mötesdeltagarna formulerade projektets potentiella styrkor; ett sätt att bygga stolthet och identitet, att gå från utanförskap till ” innanförskap ”, att låta befintliga nätverk växa, skapa gemenskap över åldersgränser och riva de osynliga murar som finns mellan bostadsområdena."
  • "– Utan redaktörer som man har rollspel med och kan vrida och vända allt med och alla reportrar och kollegor skulle det inte gå – det är ju ett grupparbete."
  • "Att ungdomar är mer försiktiga när det gäller att exponera sig själv på nätet bekräftas av Ellen och några av hennes gymnasiekompisar som vi träffar på ett fik där de sitter och förbereder ett grupparbete."
  • "S-politiker är kritiska till hur övningen genomfördes – den bestod av ett slags grupparbete."
  • "Roberta Alenius, presschef hos statsminister Reinfeldt, hade satt upp en modell för journalisterna som bevakade pressträffen; de som representerar Sveriges största medier ska ha ett grupparbete och enas om vem som har den bästa frågan."
  • "Roberta Alenius, presschef hos statsminister Reinfeldt, har en modell; vi som representerar sveriges största medier ska ha ett grupparbete och enas om vem som av oss har den bästa frågan."
  • "Men jag försöker utgå från varje elev och prova sig fram genom att prata med eleven och till exempel ge de blyga möjlighet att få välja vilka de ska göra grupparbete med eller spela in sig själv och lämna in en podcast i stället för att presentera för klassen."

Vad betyder grupparbete inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
arbetsuppgift som utförs gemensamt av medlemmar i en grupp; ofta som del i utbildning

Möjliga synonymer till grupparbete

Diskussion om ordet grupparbete