grupplivförsäkring

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet grupplivförsäkring

  • "Folksam öppnar nu för en ändring av det hårt kritiserade beslutet att sänka ersättningen från en grupplivförsäkring för pensionärer."
  • "Eventuellt ska man som tillägg kunna teckna någon form av begravningsförsäkring, motsvarande dagens grupplivförsäkring."
  • "Vederlaget ger dock honom ingen grupplivförsäkring och är heller inte sjukpennings- eller pensionsgrundande."
  • "Paketet innehåller hemförsäkring, barngruppliv-, fritids- och tjänste- grupplivförsäkring med efterskydd för arbetslösa, och höjer medlemsavgiften med 30 kronor per månad."
  • "Det handlar om en grupplivförsäkring pensionärer kunnat teckna i Folksam genom PRO."
  • "Det blev paraplyer istället för facklor idag när pensionärer i Eskilstuna demonstrerade mot Folksam och halveringen av pensionärernas grupplivförsäkring."
  • "Folksams beslut att halvera ersättningen i pensionärernas grupplivförsäkring har väckt stor ilska och nu planeras en demonstration i Eskilstuna den 5 november mot försämringen."
  • "Det handlar om en grupplivförsäkring som medlemmar i PRO kunnat teckna hos Folksam mellan 65 och 70 års ålder."
  • "Enligt mannens anmälan har han blivit utan full utdelning från sin grupplivförsäkring på grund av att hans dyslexi enligt försäkringsvillkoren stämplat honom som inte fullt arbetsför."

Relaterat till grupplivförsäkring

avtal

Diskussion om ordet grupplivförsäkring