gubbins

Substantiv

Översättningar

Ordet gubbins har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom data
vardagligt
data

Ordet gubbins inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till gubbins (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till gubbins (inom vardagligt)

Ordet gubbins inom data

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till gubbins (inom data)

Diskussion om ordet gubbins