gudstjänstlokal

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till gudstjänstlokal

Hur används ordet gudstjänstlokal

  • "Under tiden för renoveringen kommer S:t Jakobsgården att användas som gudstjänstlokal."
  • "Därför vill församlingen flytta in barn- och vuxenverksamheterna i kyrkans korsarmar, och ha kvar mittendelen som gudstjänstlokal."
  • "– Man kan möjligen diskutera om allmänhetens rätt att kunna värja sig mot religiösa budskap skulle kunna vara en aspekt, säger Strömmer men understryker att rätten för en församling att ha en gudstjänstlokal däremot är en grundläggande del i religionsfriheten."
  • "Plymouthbröderna planerar att bygga en gudstjänstlokal i Smålandsstenar – och det är i anslutning till den som man nu fått tillstånd att anlägga en kyrkogård."
  • "Tidigare i år fick kyrkopolitikerna en utredning som föreslog att kyrkan skulle avvecklas och att sockenstugan skulle användas som gudstjänstlokal."
  • "I Södertälje finns den största lokala församlingen, men de saknar en egen gudstjänstlokal."
  • "Deras nya gudstjänstlokal skulle vara välkomnande och öppen för alla."
  • "Dagens beslut möjliggör uppförandet av en ändamålsenlig gudstjänstlokal, säger exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson ( M )."
  • "I helgen invigdes Guds hus i Fisksätra – en gudstjänstlokal för både muslimer och kristna."

Möjliga synonymer till gudstjänstlokal

Relaterat till gudstjänstlokal

gudstjänst

gudstjänst

religiositet

Diskussion om ordet gudstjänstlokal