gymnasiekompetens

gymnasiekompetensen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet gymnasiekompetens

  • "– Just nu jobbar vi hårt för att få fler ungdomar som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens att nappa på möjligheten med studier på folkhögskola."
  • "Chansen att få ett arbete är oändligt mycket större om man har åtminstone gymnasiekompetens, säger Mats Wadman."
  • "Och då finns det kanske hopp för de 66.000 personer som var inskrivna på arbetsförmedlingen vid årsskiftet och som hade minst gymnasiekompetens men var födda utanför Europas gränser."
  • "Det gör att arbetsgivare kräver minst gymnasiekompetens för de flesta jobb."
  • "Framför allt handlar det om att utbilda allt fler så att det får gymnasiekompetens något som behövs för att få ett jobb i Sverige."
  • "Utrikes födda personer och de som saknar gymnasiekompetens står för den största gruppen som saknar sysselsättning."
  • "Utan gymnasiekompetens upplever hon det svårt att få jobb."
  • "Svårast blir det för den som saknar gymnasiekompetens, enligt Arbetsförmedlingen."
  • "Centern vill också förlänga på folkhögskolekurser för de som saknar gymnasiekompetens."
  • "Centern vill också förlänga folkhögskolekurser för de som saknar gymnasiekompetens."

Vad betyder gymnasiekompetens inom utbildning ?

krav för att få tillträde till en universitetsutbildning

Möjliga synonymer till gymnasiekompetens

Diskussion om ordet gymnasiekompetens