häck

häcken
häcker
häckerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till häck

Hur böjs ordet häck på svenska?

Obestämd singular: häck
Bestämd singular: häcken
Obestämd plural: häcker
Bestämd plural: häckerna

Hur används ordet häck

  • "Han sparkade mig i häcken"
  • "Han snubblade på den sista häcken"
  • "Han klippte häcken"

Ordet häck har 3 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom sport
  • Inom botanik
anatomi
sport
botanik

Vad betyder häck inom anatomi ?

en tätt växande rad med buske|buskar eller vissa typer av träd; vanligen för att avgränsa ett område eller markstycke

Översättningar (inom anatomi)

Engelska

Synonymer till häck (inom anatomi)

Möjliga synonymer till häck (inom anatomi)

Ordet häck inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska

Synonymer till häck (inom sport)

Ordet häck inom botanik

En häck är en rad av plantor som vanligtvis är av samma sort, och inramar, eller avdelar en trädgård. Några exempel på häckväxter är oxel, korgvide, rundhagtorn. Häckar kan fylla flera olika syften i en trädgård. De kan givetvis hållas för sin egen skönhet, men är också praktiska eftersom de kan erbjuda avgränsning, insynsskydd och bullerminskning, samt dölja ett staket eller en otrevlig utsikt. http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ck_%28tr%C3%A4dg%C3%A5rd%29

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till häck (inom botanik)

Möjliga synonymer till häck (inom botanik)

Diskussion om ordet häck