häckning

häckningen
häckningar
häckningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet häckning på svenska?

Obestämd singular: häckning
Bestämd singular: häckningen
Obestämd plural: häckningar
Bestämd plural: häckningarna

Hur används ordet häckning

  • "Men vi har tydliga observationer från anmälaren och det är högst troligt att häckning förekommer, säger naturvårdshandläggare Elvia Isacsson Nilsson."
  • "Det finns en låda som är till för häckning i närheten som Kalle hoppas kommer till användning."
  • "Att vistas i bergsbranterna eller nära boet kan förstöra pilgrimsfalkens häckning, säger Jonas Bergstedt, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna i ett pressmeddelande."
  • "Lyckad häckning för hotad hackspett"
  • "Frågan är nu om mesen kommer att hitta en maka i Leksand – vilket förstås behövs om det ska bli någon häckning."
  • "I artskyddsförordningen står det att det är förbjudet att störa fågeln under häckning."
  • "På okänt sätt ska skarvarna ha skrämts bort från ön, trots att de är fredade under häckning."
  • "– Det är först gången vi med stor säkerhet kunnat konstatera en häckning i Halland eftersom ungarna inte rör sig mer än några kilometer från boet, säger Anders Wirdheim."
  • "– Eftersom uggleföräldrarna haft en uppenbart lyckad häckning här så är det sannolikt att de återvänder."
  • "Men på grund av att det är svårt att ändra föreskrifter i naturreservat och det faktum att fåglars häckning kan infalla både senare och tidigare än normalt, bedömer Länsstyrelsen att det är lämpligare med ett separat fågelskyddsområde."

Vad betyder häckning inom fåglar ?

Fotograf: Wikipedia
fåglarnas reproduktionsprocess (omfattar vanligtvis revirbildning, parbildning/parning, bobygge, äggläggning, ruvning samt skydd, uppfödning och upplärning av ungar till självständiga individer)

Möjliga synonymer till häckning

Diskussion om ordet häckning