hälft

Adverb

Hur används ordet hälft

 • "– Vi har haft skolpolikt sedan 1800-talets senare hälft i Sverige."
 • "Där finns två tunnlar som under 1900-talets första hälft användes till provskjutning av olika slags ammunition."
 • "Jag får ta ett snack med chefen i veckan om vad den hälft av pengarna jag får styra över ska gå till."
 • "Byggnaden byggdes av Oscar Ekholm år 1929 och den är typisk för hur små fotoateljéer såg ut på mindre orter under 1900-talets första hälft."
 • "Det blir mulet och ett splittrat snöfall rör sig åt sydost främst under dagens första hälft."
 • "82 procent av förmögenhetstillväxten gick till den rikaste procenten av världens befolkning förra året och de 3,7 miljarder människor som utgör världens fattigaste hälft fick ingen ökning alls, enligt rapporten"
 • "Några månader tidigare hade han gett bort sin hälft av både villan och sommarhuset på Västkusten till frun."
 • "Sydkoreas fattiga andra hälft är enligt trion ett hot mot samtligas intressen i området, inte minst som Nordkorea fortsatt att insinuera att landet har ambitioner att skaffa kärnvapen."
 • "Under sjuttiotalets första hälft, i svallvågorna efter - 68 rörelsen, startade den gröna vågen."
 • "När stambanorna växte fram under 1800-talets andra hälft tycks blommor ha varit lika viktigt som räls och perrong, men sen försvann de på 1970-talet."

Vad betyder hälft inom generell ?

en av två lika stora delar vilka inte överlappar och som tillsammans utgör helheten

Diskussion om ordet hälft

hälft

hälften
hälfter
hälfterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet hälft på svenska?

Obestämd singular: hälft
Bestämd singular: hälften
Obestämd plural: hälfter
Bestämd plural: hälfterna

Hur används ordet hälft

 • "– Vi har haft skolpolikt sedan 1800-talets senare hälft i Sverige."
 • "Där finns två tunnlar som under 1900-talets första hälft användes till provskjutning av olika slags ammunition."
 • "Jag får ta ett snack med chefen i veckan om vad den hälft av pengarna jag får styra över ska gå till."
 • "Byggnaden byggdes av Oscar Ekholm år 1929 och den är typisk för hur små fotoateljéer såg ut på mindre orter under 1900-talets första hälft."
 • "Det blir mulet och ett splittrat snöfall rör sig åt sydost främst under dagens första hälft."
 • "82 procent av förmögenhetstillväxten gick till den rikaste procenten av världens befolkning förra året och de 3,7 miljarder människor som utgör världens fattigaste hälft fick ingen ökning alls, enligt rapporten"
 • "Några månader tidigare hade han gett bort sin hälft av både villan och sommarhuset på Västkusten till frun."
 • "Sydkoreas fattiga andra hälft är enligt trion ett hot mot samtligas intressen i området, inte minst som Nordkorea fortsatt att insinuera att landet har ambitioner att skaffa kärnvapen."
 • "Under sjuttiotalets första hälft, i svallvågorna efter - 68 rörelsen, startade den gröna vågen."
 • "När stambanorna växte fram under 1800-talets andra hälft tycks blommor ha varit lika viktigt som räls och perrong, men sen försvann de på 1970-talet."

Vad betyder hälft inom mat ?

en av två lika stora delar vilka inte överlappar och som tillsammans utgör helheten

Möjliga synonymer till hälft

Diskussion om ordet hälft