hängning

hängningen
hängningar
hängningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

hängning är en/ett

Synonymer till hängning

Hur böjs ordet hängning på svenska?

Obestämd singular: hängning
Bestämd singular: hängningen
Obestämd plural: hängningar
Bestämd plural: hängningarna

Hur används ordet hängning

 • "För cirka tre år sedan ledde en hängning till ett dödsfall."
 • "Enligt röda korset är straffet för detta döden, antingen genom hängning eller stening."
 • "Det mesta har hängts om inne i museets olika avdelningar och fått en mer publik och lättillänglig hängning i ljusare rum över lag."
 • "Domstolar i Pakistan har beslutat att sex militanta extremister ska avrättas genom hängning."
 • "Bland självmordsmetoderna är hängning riskablast."
 • "Av de som i början av 2000-talet försökte ta sitt liv genom hängning eller strypning hade 17 procent fullbordat självmordet några år senare."
 • "Väldigt många döms för just narkotikabrott som i Malaysia ger obligatoriskt dödsstraff, vanligtvis genom hängning."
 • "Men mord genom hängning är ovanligt, sade rättsläkaren."
 • "Under eftermiddagen förhördes också rättsläkaren Adam Berkowicz, han menar att den rättsmedicinska undersökningen talar starkt för att Lisa Holm dog av hängning."
 • "Rättsläkaren : Dog genom hängning"

Vad betyder hängning inom juridik ?

Fotograf: Wikipedia
Hängning betecknar dödandet av en person genom att trä en spänd snara runt halsen på den. Detta sätt att döda en människa har länge varit en vanlig avrättningsmetod och självmordsmetod. Hängning har under seklerna ansetts så förnedrande och skymfligt att de dömda till och med bad om att få bli "benådade" till halshuggning vilket vanligtvis endast var förbehållet adliga, officerare, eller personer av högre stånd. http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ngning

Möjliga synonymer till hängning

Relaterat till hängning

bestraffning

vidhäftning

dödande

Diskussion om ordet hängning

 • - 2011-09-18

  show (art gallery show, gallery show). När man har en bildkonstutställning på galleri heter det på svenska att man har en "hängning".