hänsyn

hänsynen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet hänsyn

 • "Konsten skulle inte ta hänsyn till kulturella skillnader eller språkliga barriärer och skulle fungera som en frizon för färg, form och rörelse."
 • "Bland annat får man ta hänsyn till kapital- och driftskostnader."
 • "– Men jag tror faktiskt att kravet på ” sociala hänsyn ” kan gynna de större företagen."
 • "Lundberg är emot tillväxt och vill ha större hänsyn till miljön."
 • "” Sociala hänsyn ” gynnar de stora"
 • "Hovrätten tar hänsyn till att han antagligen ” inte under överskådlig tid kommer att kunna återinträda i Advokatsamfundet ”, och fastställer därmed det femåriga fängelsestraffet."
 • "Rätten har heller inte tagit hänsyn till att jag har varit samarbetsvillig och sett till att pengarna kommit tillbaka."
 • "Sedan är det såklart viktigt att visa hänsyn och se människan i varje ärende, säger Marita Bengtsson."
 • "Visa speciell hänsyn till barn, som ofta gör snabba och oväntade rörelser."
 • "Handlingarna som skickades till journalisten var då så maskerade att endast rubrikerna i varje avsnitt syntes, med hänsyn till sekretess."
 • "Marie Perssons forskning handlar också om att göra sjukhusens operationsplaneringssystem mer ” intelligenta ”, det vill säga systemen ska kunna ta hänsyn till fler faktorer och därmed bli effektivare."
 • "– Med hänsyn till patienten och dennes sekretess har ansvarig läkare valt att inte uttala sig om hälsotillståndet, sa Jens Lindell på kommunikationsenheten på landstinget i Blekinge till SVT Nyheter Blekinge"
 • "Bilister som kommer från andra hållet uppmanas ta hänsyn till räddningsarbetet."
 • "Magnus Gärdebring la redan den 4:e oktober fram ett förslag om att säga nej till Nord Stream 2 eftersom ÖB avrått och på grund av hänsyn till miljön."
 • "Det förenklar också för olika aktörer att ta hänsyn till dricksvattnet vid planering och utbyggnad av till exempel bostäder, vägar och, järnvägar, säger Margareta Lundin Unger på HaV i ett pressmeddelande."
 • "Har ni tagit hänsyn till deras psykiska hälsa?"
 • "Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström säger att Länsstyrelsen inte har tagit hänsyn till det stora skyddsvärdet hos åns laxar och havsöringar och att man riskerar att skada fisketurismen vid Mörrumsån."
 • "Med hänsyn till utredningen vill man inte berätta vilket föremål offret stuckits med och man vill inte heller gå ut med vad som låg bakom misshandeln."
 • "Men han ville inte bekräfta detaljerna om vad de utsatts för, av hänsyn till deras ålder."

Vad betyder hänsyn inom teknik ?

det att ta något eller någon i beaktande

Relaterat till hänsyn

hövlighet

aktning

ödmjukhet

uppmärksamhet

viktighet

omständighet

osjälviskhet

relation

motiv

villkor

grund

omsorg

redlighet

försiktighet

mildhet

välvilja

Diskussion om ordet hänsyn