härskri

härskriet
härskrin
härskrina
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till härskri

Hur böjs ordet härskri på svenska?

Obestämd singular: härskri
Bestämd singular: härskriet
Obestämd plural: härskrin
Bestämd plural: härskrina

Ordet härskri har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom historia
ALLMÄNT
historia

Vad betyder härskri inom ALLMÄNT ?

samfällt utrop

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till härskri (inom ALLMÄNT)

Mindre vanlig betydelse av ordet härskri inom historia

Översättningar (inom historia)

Engelska

Synonymer till härskri (inom historia)

Möjliga synonymer till härskri (inom historia)

Diskussion om ordet härskri