hävdvunnen

Adjektiv

Synonymer till hävdvunnen

Hur används ordet hävdvunnen

  • "Många har dessutom fiskat ål i flera generationer och ser det som en hävdvunnen rätt."
  • "Mannen ville ändra stavningen till Hven, en stavning som är hävdvunnen sedan 1200-talet."

Vad betyder hävdvunnen inom vardagligt ?

som är erkänd av allmänheten

Relaterat till hävdvunnen

myndighet

vana

enhetlighet

allmängiltighet

minnesmärke

omplacering

oföränderlighet

laglighet

ålderdom

behörighet

Diskussion om ordet hävdvunnen