håglöshet

håglösheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till håglöshet

Hur används ordet håglöshet

  • "Det som kännetecknar en depression är dels större trötthet, större håglöshet, ofta i kombination med aptitlöshet."
  • "Annie Lööf beskriver utanförskapets håglöshet och Moderaterna talar om det hela tiden."
  • "Men likt vid varje god fest tycks sviterna av denna nu vara en viss håglöshet."
  • "En ny vetenskaplig genomgång från Statens beredning för medicinsk utvärdering ( SBU ) säger att det fortfarande, trots mycken forskning på området, saknas vetenskapligt stöd för att ljusterapi skulle bita på ihållande håglöshet under den mörka årstiden, uppger TT."
  • "Trötthet, håglöshet, impotens, hormonstörningar och bristande fertilitet är tillstånd som kan vara orsakade av sjukdomar i mannens fortplantningsorgan."

Vad betyder håglöshet inom generell ?

förlust av förmåga att göra beslut

Möjliga synonymer till håglöshet

Relaterat till håglöshet

likgiltighet

ouppmärksamhet

likgiltighet

slapphet

lojhet

vårdslöshet

Diskussion om ordet håglöshet