hallo

hallo
halloed
halloed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till hallo

Diskussion om ordet hallo

hallo

Interjektion

Översättningar

Möjliga synonymer till hallo

Diskussion om ordet hallo

hallo

hallos
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till hallo

Diskussion om ordet hallo