halvsyskon

halvsyskonet
halvsyskon
halvsyskonen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till halvsyskon

Hur böjs ordet halvsyskon på svenska?

Obestämd singular: halvsyskon
Bestämd singular: halvsyskonet
Obestämd plural: halvsyskon
Bestämd plural: halvsyskonen

Hur används ordet halvsyskon

  • "På samma sätt har Cornelia växt upp med tanken på att alla som liknar henne och är i samma ålder skulle kunna vara hennes genetiska halvsyskon."
  • "På så sätt skulle det bli möjligt för en person att kontrollera om hen inledde en relation med ett hel- eller halvsyskon."
  • "Det innebär att ett barn skulle kunna ha 100 halvsyskon."
  • "Det visade sig att hon har flera genetiska halvsyskon."
  • "– Jag vet att jag har minst sex halvsyskon."
  • "Detta skapar en medvetenhet hos barnet om att det kan ha hel- eller halvsyskon på annat håll, säger Eva Wendel Rosberg."
  • "Utredarna menade visserligen att intima relationer mellan helsyskon “ kan uppfattas som allvarligare ” än mellan halvsyskon, men slog ändå fast att risken för att syskon faktiskt inleder en kärleksrelation borde bli ytterst liten med den begränsningen."
  • "Förklaringen : Om två donatorer tillsammans ger upphov till ett barn i en familj via dubbeldonation och sedan var för sig ger upphov till barn i ytterligare fem familjer kan det blivande barnet få genetiska halvsyskon i tio familjer, vilket ansågs för mycket."
  • "De har hittat en matchning – ett halvsyskon – Jeffrey Nielsen."
  • "Sakta går det upp för honom att hans pappa inte är hans biologiska pappa – och han har plötsligt fått fem svenska halvsyskon."

Vad betyder halvsyskon inom familj ?

syskon med endast en gemensam förälder, antingen gemensam far eller mor

Möjliga synonymer till halvsyskon

Diskussion om ordet halvsyskon