handa

Vanliga uttryck [-]

Hur används ordet handa

  • "Förturskontrakt har förvisso alltid funnits i kommunen, men nu har det beslutats om exakt hur många lägenheter som ska finnas till handa till varje enskild grupp."
  • "” Pengarna styr utvecklingen hos både privata vårdgivare och landsting – patientsäkerheten kommer i andra handa likaså arbetsmiljön för vårdpersonalen."
  • "– Jag påstår att han gått främmande makt till handa genom att mot betalning överlämnat material som tillhör dessa företag, säger åklagare Mats Ljungqvist."
  • "Fredrik Reinfeldt kommenterade också frågan om de hundratals miljarder av regimens pengar som tidigare frysts inne av olika länder och som nu väntar på att låsas upp och komma det libyska folket till handa."
  • "De 640 miljonerna skulle ha varit Saab till handa 26 september."
  • "Ibland är priset till och med mer än dubbelt så högt, skriver Nerikes Alle- handa och hänvisar till jämförelser som Celiakiföreningen i Örebroområdet har gjort."
  • "Utredningen ska vara verket till handa senast 2 mars."
  • "Senast den 15 maj ska svaret från Polismyndigheten vara Justitieombudsmannen till handa."
  • "Yttrandet ska vara JO till handa senast den 6 november."
  • "All bevisning i målet har nämligen ännu inte kommit tingsrätten till handa, bland annat väntas flera uppgifter från Statens Kriminaltekniska Labortorium i Linköping."

Vad betyder handa inom generell ?

till handa

Diskussion om ordet handa