handel

handeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till handel

Hur används ordet handel

  • "Att det pågår svart handel av hyreskontrakt i kommunen är något som vuxenutbildningen SFI i Ronneby känner väl till."
  • "Framför allt handlar det om handel med kokain och cannabis mellan totalt nio olika parter."
  • "– Om området ska användas för friluftsändamål eller handel beräknas saneringen kosta sex till tio miljoner, blir det bostäder blir kostanden något högre, säger Ida Löndahl."
  • "För att få etableringsstöd från Arbetsförmedlingen behöver asylsökande vara skriven på en adress vilket har skapat en svart handel av adresser."
  • "Vi i hamnen har inte fått några bevis för att det skulle kunna leda till några säkerhetspolitiska svårigheter som man inte kan få genom handel på annat sätt, säger Anders Karlsson."
  • "” Med en ökande östorienterad handel mot växande marknader i Polen och Baltikum samt vidare transportkedjor mot Asien kommer sydöstra Sveriges strategiska roll förstärkas, inte minst hamnarna i Blekinge. ” skriver Trafikverket i förslaget till transportplanen."
  • "Framför allt väntas jobben inom den privata sektorn att bli fler, liksom sysselsättningen inom handel och restaurang."
  • "Många tror att man kan vara anonym här, men nätet är inte en frizon för handel med illegala varor, säger Mats Berggren, underrättelsechef i region Syd."
  • "– Det intressanta med den här utgrävningen är att vi kan gräva oss ner till den civila staden Karlskrona med handel istället för örlogsstaden Karlskrona, säger Mikael Henriksson."
  • "Det långsmala, smidiga skeppet är troligen ett attackskepp som använts vid plundring eller röveri och inte för handel."

Vad betyder handel inom ekonomi ?

Fotograf: Wikipedia
inköp och försäljning på den inhemska eller internationella marknaderna av varor och tjänster http://sv.wikipedia.org/wiki/Handel http://sv.wikipedia.org/wiki/Handel

Möjliga synonymer till handel

Relaterat till handel

arbete

avtal

överflyttning

handel

Diskussion om ordet handel

Handel

Namn

Översättningar

Vad betyder Handel inom generell ?

(1685-1759) a prolific German composer noted for his oratorios; the music of Handel

Möjliga synonymer till Handel

Diskussion om ordet Handel