handläggning

handläggningen
handläggningar
handläggningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till handläggning

Hur böjs ordet handläggning på svenska?

Obestämd singular: handläggning
Bestämd singular: handläggningen
Obestämd plural: handläggningar
Bestämd plural: handläggningarna

Hur används ordet handläggning

 • "handläggningstiden i målet var tre månader"
 • "Inte heller upprättades någon plan för fortsatt handläggning, med anledning av ultraljudsresultaten."
 • "Orsaken är att migrationsverket fortfarande håller på med sin handläggning."
 • "Kammarrätten upphäver domen och återvisar målet till förvaltningsrätten för ny handläggning."
 • "HIF Karlskronas brasilianska nyförvärv Bruno Castro har fortfarande inte fått göra sin debut i laget – orsaken är att migrationsverkets handläggning dröjer."
 • "Rutiner om att skydda personuppgifter är viktiga för hur ärenden inom våld i nära relationer ska hanteras, både vid handläggning och vid genomförande av insatser, för att säkerställa att skyddade personuppgifter inte röjs av misstag."
 • "Verksamhetschefen ansvarar också att handledning ges till medarbetarna i Sociala beredskapen och att utbildning i handläggning av ärenden som avser våld i nära relationer prioriteras."
 • "Om en snabbare handläggning hade ändrat något för patienten kan chefläkare Peter Janson inte svara på."
 • "Socialnämnden i Karlskrona får kritik för bristande handläggning kring ett omhändertaget barn i kommunen."
 • "IVO har tittat närmare på både rutiner och handläggning och har dessutom varit på plats i Karlskrona för samtal och intervjuer med berörda."
 • "Överklagningarna kommer nu att skickas till länsstyrelsen för handläggning."

Diskussion om ordet handläggning