handla

['han,dla]
handlar
handlade
handlat
Verb

Översättningar

Synonymer till handla

Hur uttalas ordet handla?

['han,dla]

Hur böjs ordet handla på svenska?

Presens: handlar
Preteritum: handlade
Supinum: handlat

Hur används ordet handla

 • "Jag har slutat handla i den där affären"
 • "För oss pensionärer och handikappade på ett eller annat sätt, är Flexlinjen en möjlighet att komma ut i livet igen, att handla själva och hälsa på goda vänner."
 • "– Jag har precis börjat på en andra bok, den kommer att handla om kärlek, sorg och svaga isar."
 • "Att de är hur kreativa som helst, det har ingen betydelse, det ska bara handla om att lära sig grunderna i restaurangskolorna."
 • "Det kan handla om både ytor och färger, men för Emma Olbers del var det ett par byxor som gav henne idén till en detalj i den nya soffan."
 • "Det kan exempelvis handla om att stå nära bankomater när äldre tar ut pengar."
 • "– Att få en människa att få en bra självkänsla kräver jobb, medan att handla en pryl inte kräver någon ansträngning alls."
 • "Därefter kom en stor del av gårdagens överläggningar att handla om Botha var lämplig att leda utredningen."
 • "Men många skulle kunna tänka sig att jobba längre om förutsättningarna är de rätta; det kan handla om flexibilitet, jobba hemifrån, gå ned i tid eller möjlighet att trappa ned, säger Niklas Hjert."
 • "Lokalerna är stora och byggda specifikt för särskolan och närheten till Landvetter centrum gör att eleverna lär sig ta ansvar genom att exempelvis gå och handla själva."
 • "Det kan handla om saker man blivit kallad eller kommentarer man fått."
 • "Den nya ägaren av Citybolaget vill få olofströmsborna att stanna på orten och handla istället för att göra det i grannkommunerna."
 • "Men man menar samtidigt att det också kan handla om den egna inställningen hos vissa unga vuxna."
 • "Det kan handla om restriktioner mot att gräva eller anmälningsplikt vid åtgärder på platsen."
 • "Det var på tisdagen som tränaren var iväg och skulle handla två flaskor vatten – men kom ut med tre fulla matkassar."
 • "- Det kan handla om förstörda fiskeredskap eller att sälen äter upp fångsterna."
 • "Men efter antikvarien Thomas Perssons inspektion i dag tycks det snarare handla om slaktrester från 1800-talet."
 • "Jag orkade knappt gå att handla."
 • "De komplexa fenomenen kan bland annat handla om att brottsoffret inte längre vill medverka i utredningen av rädsla för repressalier, eller för att hon tror att gärningsmannen kommer att bättra sig."
 • "Kan attacken mot Åkessons hus handla om rena pojkstreck?"
 • "Enligt polisanmälan ska det handla om olaga hot, misshandel, brott mot vapenlagen och försök till olaga frihetsberövande."

Rim på handla

Ordet handla har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom teater
 • Inom generell
ekonomi
teater
generell

Vad betyder handla inom ekonomi ?

Att köpa eller marnadsföra produkter

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till handla (inom ekonomi)

Relaterat till handla (inom ekonomi)

avtal

verksamhet

byte

förvärv

raskhet

utbyte

förmåga

handel

Ordet handla inom teater

Att utföra en handling

Översättningar (inom teater)

Synonymer till handla (inom teater)

Ordet handla inom generell

Diskussion om ordet handla

 • - 2011-12-06

  about (this book is about)

handlande

handlandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till handlande (inom generell)

Hur används ordet handlande

 • "Socialförvaltningen i Olofström menar att den mordmisstänkte pojkens vårdbehov är omfattande och menar att han inte fullt ut förstått konsekvenserna av sitt handlande."
 • "Även Skolverket kritiserade rektorsgruppens handlande och anmälde beslutet om att skicka hem fastande elever till Skolinspektionen."
 • "Flera olika experter konstaterade att pappan led av en allvarlig psykisk störning och att han inte kunde styra sitt handlande vid skottlossningen."
 • "Tingsrätten dömer 25-åringen till försök till grov misshandel och grov vårdslöshet i trafik och skriver i domen att mannen varit grovt oaktsam och att han genom sitt handlande visat en uppenbar likgiltlighet för andra människors liv och egendom."
 • "– Jag anser att det finns goda argument för att min klient inte hade insikt om sitt handlande vid gärningstillfället, säger advokaten Christer Holmqvist."
 • "Jag hade handlat precis likadant i dag och är mer förvånad över JO:s handlande säger hon."
 • "Personalansvarsnämnden skriver i sitt yttrande att man ser ” allvarligt ” på det handlande som läggs polismannen till last."
 • "Rättegången återupptas på måndag och frågan om hur medveten den misstänkte var om sitt handlande ska då utredas."
 • "Han har inte kunnat överblicka konsekvenserna av sitt handlande."
 • "Sölvesborg – Många gör vinst på handlande hårdrockare"

Ordet handlande har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom kontor
ekonomi
kontor

Vad betyder handlande inom ekonomi ?

Uppköp av varor eller tjänster

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till handlande (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till handlande (inom ekonomi)

Relaterat till handlande (inom ekonomi)

försäljning

handel

Ordet handlande inom kontor

Ett tillstånd då man agerar eller åtgärdar ngt

Översättningar (inom kontor)

Engelska

Synonymer till handlande (inom kontor)

Möjliga synonymer till handlande (inom kontor)

Relaterat till handlande (inom kontor)

verkställare

Diskussion om ordet handlande

handlande

Adverb

Översättningar (inom kontor)

Hur används ordet handlande

 • "Socialförvaltningen i Olofström menar att den mordmisstänkte pojkens vårdbehov är omfattande och menar att han inte fullt ut förstått konsekvenserna av sitt handlande."
 • "Även Skolverket kritiserade rektorsgruppens handlande och anmälde beslutet om att skicka hem fastande elever till Skolinspektionen."
 • "Flera olika experter konstaterade att pappan led av en allvarlig psykisk störning och att han inte kunde styra sitt handlande vid skottlossningen."
 • "Tingsrätten dömer 25-åringen till försök till grov misshandel och grov vårdslöshet i trafik och skriver i domen att mannen varit grovt oaktsam och att han genom sitt handlande visat en uppenbar likgiltlighet för andra människors liv och egendom."
 • "– Jag anser att det finns goda argument för att min klient inte hade insikt om sitt handlande vid gärningstillfället, säger advokaten Christer Holmqvist."
 • "Jag hade handlat precis likadant i dag och är mer förvånad över JO:s handlande säger hon."
 • "Personalansvarsnämnden skriver i sitt yttrande att man ser ” allvarligt ” på det handlande som läggs polismannen till last."
 • "Rättegången återupptas på måndag och frågan om hur medveten den misstänkte var om sitt handlande ska då utredas."
 • "Han har inte kunnat överblicka konsekvenserna av sitt handlande."
 • "Sölvesborg – Många gör vinst på handlande hårdrockare"

Vad betyder handlande inom generell ?

; som handlar

Möjliga synonymer till handlande

Diskussion om ordet handlande