handledning

handledningen
handledningar
handledningarna
Substantiv [n]

Synonymer till handledning

Hur böjs ordet handledning på svenska?

Obestämd singular: handledning
Bestämd singular: handledningen
Obestämd plural: handledningar
Bestämd plural: handledningarna

Hur används ordet handledning

 • "Kommunen förklarar årets neddragning med att man behövde frigöra resurser till bland annat handledning på modersmålet."
 • "Den ideella organisationen Mentor Sverige, som arbetar med handledning från företag och vuxna till ungdomar i åldrarna 13 till 17 år, har hämtat in svar från 187 kommuner i landet om sommarjobb och sommarskola."
 • "En god handledning under utbildningstiden är många gånger avgörande för ett sådant beslut."
 • "Verksamhetschefen ansvarar också att handledning ges till medarbetarna i Sociala beredskapen och att utbildning i handläggning av ärenden som avser våld i nära relationer prioriteras."
 • "Kommunledningen vill dessutom slå ett slag för dubbelt så många sommarföretagare i kommune, vilket kan innebära att unga företagare får ett startkapital från kommunen för att komma igång och handledning från Ung Företagsamhet."
 • "– Eftersom varje uppdrag kräver handledning blir det så att poliser kommer att få ägna tid åt annat än att bedriva utredningsarbete eller vara synliga på gator och torg."
 • "Det kommer också att krävas mer handledning och introduktion för utländskt utbildade tandläkare."
 • "De fick då handledning av både författare och journalister för att utveckla sitt skrivande."
 • "Undersökningen bygger bland annat på läkarnas egna erfarenheter, kvalitet på handledning, kollegialt stöd och mer övergripande områden som arbetsmiljö och lönesättning."
 • "Utbildningen får kritik på två av sammanlagt sex utbildningsmål och kritiken rör den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen, där studenterna är ute hos olika verksamheter inom landstinget och får handledning."

Ordet handledning har 3 betydelser

 • Inom telefoni
 • Inom sport
 • Inom utbildning
telefoni
sport
utbildning

Vad betyder handledning inom telefoni ?

det att handleda (någons arbete eller studier)

Översättningar (inom telefoni)

Synonymer till handledning (inom telefoni)

Möjliga synonymer till handledning (inom telefoni)

Ordet handledning inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till handledning (inom sport)

Möjliga synonymer till handledning (inom sport)

Ordet handledning inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till handledning (inom utbildning)

Möjliga synonymer till handledning (inom utbildning)

Diskussion om ordet handledning