handräckning

handräckningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till handräckning

Hur används ordet handräckning

 • "En företagare i Blekinge begär handräckning av kronofogden för att få tillbaka egendom från sin före detta fru."
 • "De har även begärt handräckning från polisen eftersom det finns risk för att geten kan störa den allmänna ordningen och orsaka trafikproblem."
 • "– Vi hade tänkt att en handräckning hade varit att föredra."
 • "Psykvården hade begärt assistans från polisen, så kallad handräckning, att föra honom till Säter."
 • "Nya polisrutiner vid handräckning"
 • "Händelsen inträffade vid en handräckning på Migrationsverkets förvar i Gävle."
 • "Händelsen inträffade under en så kallad handräckning då mannen skulle transporteras från Migrationsverkets förvar i Gävle."
 • "Händelsen inträffade under en så kallad handräckning då en man i 30-årsåldern skulle transporteras från Migrationsverkets förvar i Gävle."
 • "Nu begär kommunen handräckning från Kronofogden för att bli av med dem."
 • "Kronofogden fick för en och en halv vecka sedan kommunens ansökan om särskild handräckning och att man vill att avhysningen sker omedelbart."
 • "En företagare i Blekinge begär handräckning av kronofogden för att få tillbaka egendom från sin före detta fru."
 • "De har även begärt handräckning från polisen eftersom det finns risk för att geten kan störa den allmänna ordningen och orsaka trafikproblem."
 • "– Vi hade tänkt att en handräckning hade varit att föredra."
 • "Psykvården hade begärt assistans från polisen, så kallad handräckning, att föra honom till Säter."
 • "Nya polisrutiner vid handräckning"
 • "Händelsen inträffade vid en handräckning på Migrationsverkets förvar i Gävle."
 • "Händelsen inträffade under en så kallad handräckning då mannen skulle transporteras från Migrationsverkets förvar i Gävle."
 • "Händelsen inträffade under en så kallad handräckning då en man i 30-årsåldern skulle transporteras från Migrationsverkets förvar i Gävle."
 • "Nu begär kommunen handräckning från Kronofogden för att bli av med dem."
 • "Kronofogden fick för en och en halv vecka sedan kommunens ansökan om särskild handräckning och att man vill att avhysningen sker omedelbart."

Ordet handräckning har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom juridik
allmänt
juridik

Vad betyder handräckning inom allmänt ?

Enklare göromål

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till handräckning (inom allmänt)

Möjliga synonymer till handräckning (inom allmänt)

Ordet handräckning inom juridik

Åtgärd som företas av myndighet

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till handräckning (inom juridik)

Möjliga synonymer till handräckning (inom juridik)

Diskussion om ordet handräckning

 • - 2010-07-21

  Ändra 'judicial asistance' till 'judicial assistance'