hap

haps
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet hap

  • "he recorded all the little haps and mishaps of his life"

Vad betyder hap inom medicin ?

an accidental happening

Diskussion om ordet hap

hap

hap
happed
happed
Verb

Översättningar

Ordet hap har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom mat
  • Inom generell
sport
mat
generell

Ordet hap inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till hap (inom sport)

Ordet hap inom mat

Översättningar (inom mat)

Ordet hap inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till hap (inom generell)

Diskussion om ordet hap

HAP

Substantiv

Synonymer till HAP (inom generell)

Vad betyder HAP inom förkortning, data ?

Host Access Protocol

Diskussion om ordet HAP