hark back

hark back
harked back
harked back
Verb

Översättningar

Synonymer till hark back

Hur används ordet hark back

  • "This harks back to a previous remark of his"

Vad betyder hark back inom politik ?

go back to something earlier

Möjliga synonymer till hark back

Diskussion om ordet hark back