harpy

harpies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet harpy har 5 betydelser

  • Inom mytologi
  • Inom mytologi
  • Inom däggdjur
  • Inom zoologi
  • Inom fåglar
mytologi
mytologi
däggdjur
zoologi
fåglar

Vad betyder harpy inom mytologi ?

(Greek mythology) vicious winged monster; often depicted as a bird with the head of a woman

Översättningar (inom mytologi)

Svenska

Ordet harpy inom mytologi

en av furierna i grekisk mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Svenska

Ordet harpy inom däggdjur

ful och elak kvinna

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Synonymer till harpy (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till harpy (inom däggdjur)

Ordet harpy inom zoologi

any of various fruit bats of the genus Nyctimene distinguished by nostrils drawn out into diverging tubes

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till harpy (inom zoologi)

Ordet harpy inom fåglar

Large black-and-white crested eagle of tropical America

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till harpy (inom fåglar)

Möjliga synonymer till harpy (inom fåglar)

Diskussion om ordet harpy