harr

harren
harrar
harrarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet harr på svenska?

Obestämd singular: harr
Bestämd singular: harren
Obestämd plural: harrar
Bestämd plural: harrarna

Hur används ordet harr

  • "Vid 20.15 hade ännu ingen lastats i ambulans, men enligt polisen harr en person smärtor i benen."
  • "Helt nya regler för sportfiske efter harr har revolutionerat fisket i en del av Österdalälven i Älvdalens kommun."
  • "Tidigare fanns ett minimimått för harr, men numera får sportfiskarna plocka upp och äta en del mindre harrar."
  • "Det är tänkt att bli lekområden för harr och öring, säger Mikael Melin på länsstyrelsen."
  • "– I nedre Dalälven är det havsvandrande lax och havsöring, det är runt Siljan med Siljansöring och Hansjööring, och öring och harr i Västerdalälven som är hindrade från att hitta tillbaka till sina lekområden pga vattenkraftsdammar idag, säger Sandberg som jobbat tre år med att ta fram planen tillsammans med vattenkraftbolagen."
  • "- Vi har svämlövskogar, lekområden för harr, asp och andra fiskarter, det är ett mycket värdefullt område, säger Niklas Egriell på havs- vatenmyndigheten."
  • "Det är främst laxarter man letar efter som harr, öring och lax."
  • "Det handlar om att skapa goda livsmiljöer för bland annat harr och öring, men också att återskapa miljöer för laxen att reproducera sig."
  • "Genom att återställa naturliga vattenförhållanden och riva vandringshinder skapas bättre förhållanden för bland annat öring, harr, ål, flodpärlmussla och utter."
  • "Fjällfisken harr trivs bäst i kallare vatten."

Vad betyder harr inom fiskar ?

Fotograf: Wikipedia
en fiskart (''Thymallus thymallus'') inom familjen laxfiskar; individ av arten harr

Diskussion om ordet harr