hassle

hassles
Substantiv

Översättningar

Ordet hassle har 3 betydelser

  • Inom brittisk engelska
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom generell
brittisk engelska
vanliga uttryck
generell

Ordet hassle inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Ordet hassle inom vanliga uttryck

Synonymer till hassle (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till hassle (inom vanliga uttryck)

Ordet hassle inom generell

disorderly fighting

Synonymer till hassle (inom generell)

Diskussion om ordet hassle

hassle

hassle
hassled
hassled
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hassle (inom generell)

Möjliga synonymer till hassle

Diskussion om ordet hassle