haul

hauls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till haul

Hur används ordet haul

 • "the haul up the hill went very slowly"

Ordet haul har 4 betydelser

 • Inom järnväg
 • Inom fiske
 • Inom konst
 • Inom sport
järnväg
fiske
konst
sport

Ordet haul inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Möjliga synonymer till haul (inom järnväg)

Ordet haul inom fiske

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Ordet haul inom konst

Synonymer till haul (inom konst)

Ordet haul inom sport

Synonymer till haul (inom sport)

Diskussion om ordet haul

haul

haul
hauled
hauled
Verb

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till haul (inom sport)

Hur används ordet haul

 • "haul stones"
 • "haul nets"

Ordet haul har 5 betydelser

 • Inom skor
 • Inom gruvdrift
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom fordon
skor
gruvdrift
sjöfart
generell
fordon

Vad betyder haul inom skor ?

sträcka segel

Översättningar (inom skor)

Svenska

Möjliga synonymer till haul (inom skor)

Ordet haul inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till haul (inom gruvdrift)

Ordet haul inom sjöfart

draw slowly or heavily

Synonymer till haul (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till haul (inom sjöfart)

Ordet haul inom generell

transport, as in a truck

Ordet haul inom fordon

Synonymer till haul (inom fordon)

Möjliga synonymer till haul (inom fordon)

 • drag [ agriculture ]

Diskussion om ordet haul