Hause

Namn

Översättningar

Hur används ordet Hause

  • "Ikväll återuppstår dessutom den omtalade 60-tals popklubben Cop Hause."

Diskussion om ordet Hause

Hause

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Hause

hause

Substantiv

Översättningar

Svenska
  • nacke  [ skotsk engelska ]

Ordet hause har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom anatomi
generell
anatomi

Ordet hause inom generell

Ordet hause inom anatomi

skotska

Översättningar (inom anatomi)

Svenska
  • nacke  [ skotsk engelska ]

Möjliga synonymer till hause (inom anatomi)

Diskussion om ordet hause

hause

hause
haused
haused
Verb

Översättningar (inom anatomi)

Vad betyder hause inom sjöfart ?

skotska

Möjliga synonymer till hause

Diskussion om ordet hause