have scruples

had scruples
had scruples
have scruples
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till have scruples

Diskussion om ordet have scruples