havsdjup

havsdjupet
havsdjup
havsdjupen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet havsdjup på svenska?

Obestämd singular: havsdjup
Bestämd singular: havsdjupet
Obestämd plural: havsdjup
Bestämd plural: havsdjupen

Hur används ordet havsdjup

  • "Den som velat ha siffror på till exempel havsdjup, temperaturer och PH-värden har hittills behövt betala för statistiken."
  • "Och nu finns misstanke om att främmande makt försöker kartlägga el, telenät och havsdjup i hamnarna."
  • "– Vi är fullt medvetna om den aktivitet som pågår där vi misstänker att man kartlägger svenskt el- och telenät och havsdjup i hamnarna."
  • "Det innebär att fartyg som är längre än 70 meter, bredare än 14 meter eller har ett havsdjup på mer än 4,5 meter måste ha en lots ombord."
  • "Det är i dag svårt att sanera vrak och ytterst få dykare har kompetensen att klara sådana havsdjup, här är det viktigt att kunna samarbeta över gränser, säger Catarina Hedar, utredare på myndighetens"
  • "Lotsplikten innebär att fartyg som är längre än 70 meter, bredare än 14 meter eller har ett havsdjup på mer än 4,5 meter måste ha en lots ombord."
  • "Det förbud mot oljeborrning på stora havsdjup som införts i USA efter katastrofen i Mexikanska golfen har underkänts i domstol."
  • "Sökområdet utanför Argentinas kust inkluderar en så kallad kontinentalhylla, vilket medför kraftigt varierande havsdjup på upp till 3.000 meter."
  • "Det förbud mot oljeborrning på stora havsdjup som införts i USA efter katastrofen i Mexikanska golfen har underkänts i domstol."
  • "Enligt den amerikanska flottan kan utrustningen lokalisera en svart låda från civila flygplan ned till ett havsdjup på 6.000 meter."

Vad betyder havsdjup inom sjöfart ?

djup som havet

Relaterat till havsdjup

djup

Diskussion om ordet havsdjup