head-shrinker

head-shrinkers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till head-shrinker

Ordet head-shrinker har 2 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom generell
nedsättande
generell

Vad betyder head-shrinker inom nedsättande ?

Nedsättande om psykolog

Översättningar (inom nedsättande)

Svenska

Synonymer till head-shrinker (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till head-shrinker (inom nedsättande)

Ordet head-shrinker inom generell

Synonymer till head-shrinker (inom generell)

Diskussion om ordet head-shrinker