heap

heaps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet heap har 4 betydelser

 • Inom religion
 • Inom militärväsen
 • Inom vardagligt
 • Inom data
religion
militärväsen
vardagligt
data

Ordet heap inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till heap (inom religion)

Möjliga synonymer till heap (inom religion)

Ordet heap inom militärväsen

Synonymer till heap (inom militärväsen)

Ordet heap inom vardagligt

Möjliga synonymer till heap (inom vardagligt)

Ordet heap inom data

Synonymer till heap (inom data)

Diskussion om ordet heap

heap

heap
heaped
heaped
Verb

Översättningar (inom data)

Synonymer till heap (inom data)

Hur används ordet heap

 • "heap firewood around the fireplace"
 • "He heaped him with work"
 • "She heaped scorn upon him"
 • "heap the platter with potatoes"

Ordet heap har 3 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
fysik
generell
ALLMÄNT

Ordet heap inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Ordet heap inom generell

bestow in large quantities

fill to overflow

Ordet heap inom ALLMÄNT

Synonymer till heap (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet heap