hear

hear
heard
heard
Verb

Hur används ordet hear

  • "The jury had heard all the evidence"
  • "We heard nothing from our son for five years"

Ordet hear har 5 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom religion
  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom norgespec
vardagligt
religion
juridik
generell
norgespec

Vad betyder hear inom vardagligt ?

perceive sound; perceive by the auditory sense

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till hear (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hear (inom vardagligt)

Ordet hear inom religion

to gain knowledge of by hearing

Översättningar (inom religion)

Synonymer till hear (inom religion)

Möjliga synonymer till hear (inom religion)

Ordet hear inom juridik

examine or hear (evidence or a case) by judicial process

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till hear (inom juridik)

Möjliga synonymer till hear (inom juridik)

Ordet hear inom generell

receive a communication from someone

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till hear (inom generell)

Ordet hear inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till hear (inom norgespec)

Möjliga synonymer till hear (inom norgespec)

Diskussion om ordet hear

  • - 2011-10-06

    Jag tycker att uppslags ordet hear också borde kompletteras med frasen "hear, hear". Från Oxford dictionary: "the regular form of cheering in the House of Commons" Till exempel. Om man inte känner till uttrycket kan man missa t ex ett skämt i en bok eller tal. Frasen används tex skämtsamt i HArry-Potter böckerna.