heckle

heckle
heckled
heckled
Verb

Översättningar

Synonymer till heckle

Hur används ordet heckle

  • "heckle hemp or flax"

Ordet heckle har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom fåglar
  • Inom generell
data
fåglar
generell

Ordet heckle inom data

Översättningar (inom data)

Ordet heckle inom fåglar

comb with a heckle

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till heckle (inom fåglar)

Möjliga synonymer till heckle (inom fåglar)

Ordet heckle inom generell

challenge aggressively

Synonymer till heckle (inom generell)

Diskussion om ordet heckle