hedge

hedge
hedged
hedged
Verb

Ordet hedge har 3 betydelser

  • Inom historia
  • Inom ekonomi
  • Inom fåglar
historia
ekonomi
fåglar

Ordet hedge inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Ordet hedge inom fåglar

avoid or try to avoid, as of duties, questions and issues

Synonymer till hedge (inom fåglar)

Möjliga synonymer till hedge (inom fåglar)

Diskussion om ordet hedge

hedging

hedgings
Substantiv

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till hedging (inom fåglar)

Möjliga synonymer till hedging

Diskussion om ordet hedging