heist

heist
heisted
heisted
Verb

Översättningar

Synonymer till heist

Diskussion om ordet heist

heist

heists
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet heist har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
slang
generell

Ordet heist inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till heist (inom slang)

Ordet heist inom generell

(slang) the act of stealing

Synonymer till heist (inom generell)

Uttryck till heist (inom generell)

Diskussion om ordet heist