helhetsintryck

helhetsintrycket
(-)(-)
Substantiv [t]

Hur används ordet helhetsintryck

  • "Men på tre mycket viktiga områden, bemötande, helhetsintryck och om patienten kan tänka sig att rekommendera vården till någon annan, fick Blekinge bättre resultat än genomsnittet i landet."
  • "I de övriga områden hamnade Vuxenpsykiatrins öppenvård på andra och tredje plats i landet, bland annat vad gäller tillgänglighet och helhetsintryck av vården."
  • "– Det blir ju ett helt annat helhetsintryck."
  • "Patienter som har haft kontakt med sjukvården har i en enkät fått svara på frågor kring hur de upplever tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd och helhetsintryck."
  • "” YSL:s formgivningar ger en kunnig kvinnlig användare ett annat helhetsintryck än H&M:s formgivning ”, står att läsa i beslutet."
  • "För den som är mån om ett festligt helhetsintryck gäller det att inte glömma en viktig detalj – ytterplagget."
  • "När man i en försvararroll ska ställa frågor till ett vittne så är det ett helhetsintryck man ändå vill ha."
  • "De är bäst i hela landet i kategorin helhetsintryck."
  • "I den nationella patientenkäten mäts olika aspekter såsom helhetsintryck, delaktighet, tillgänglighet, respekt och bemötande och Svegs hälsocentral har förbättrat sig i alla dessa kategorier."
  • "Undersökningen är gjord av Sveriges kommuner och landsting, och Jämtlands län hamnar i mitten när det gäller patienternas helhetsintryck av vård och behandling på hälsocentralerna."

Diskussion om ordet helhetsintryck