hemfrid

hemfriden
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet hemfrid

  • "Dessutom hänvisar ägarna till att allmänheten som går till stranden skulle bryta mot reglerna för hemfrid."

Vad betyder hemfrid inom botanik ?

lagstadgat skydd som i regel omfattar en bostad (och tillhörande tomt eller trädgård om sådan finns) och ger den eller de som äger eller hyr bostaden rätt till privat område och ostördhet

Möjliga synonymer till hemfrid

Relaterat till hemfrid

välbefinnande

endräkt

enkelhet

skyddsmedel

Diskussion om ordet hemfrid