hemfridsbrott

hemfridsbrottet
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Vad betyder hemfridsbrott inom juridik ?

brott mot hemfrid; (olaga) intrång i hemfridszon eller annat sätt att utan en boendes tillåtelse vistas i den boendes bostad (som normalt är hemfridsskyddad), exempelvis det att passera genom tomten, uppträda på ett otillbörligt sätt och/eller stanna kvar i tomten eller bostaden (trots en tillsägelse från den boende att snarast lämna den)

Diskussion om ordet hemfridsbrott