hemmaman

hemmamannen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet hemmaman

  • "Blir Hamilton en lycklig hemmaman så är han kanske inte så intressant längre."
  • "Och eftersom barnens far är hemmaman och Verena arbetar i Norge så är det Norge som ska stå för familjeförmånerna."

Vad betyder hemmaman inom hem och hushåll ?

gift man som inte är förvärvsarbetande utan arbetar i hemmet med barnomsorg och hushållsarbete

Möjliga synonymer till hemmaman

Diskussion om ordet hemmaman