herde

herden
herdar
herdarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till herde

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet herde på svenska?

Obestämd singular: herde
Bestämd singular: herden
Obestämd plural: herdar
Bestämd plural: herdarna

Ordet herde har 2 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom bildligt
jordbruk
bildligt

Ordet herde inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Synonymer till herde (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till herde (inom jordbruk)

Relaterat till herde (inom jordbruk)

vaktare

skydd

djurskötsel

Ordet herde inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till herde (inom bildligt)

Möjliga synonymer till herde (inom bildligt)

Diskussion om ordet herde