heresi

heresin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder heresi inom generell ?

Kätteri eller heresi är en tidigare använd beteckning för villolära, det vill säga en åskådning som strider mot en etablerad trosuppfattning eller ett förhärskande samfunds tro. Den som avviker på ett sådant sätt kallas kättare eller heretiker. Heretikerna uppspårades av den kristna kyrkan från 1200-talet av inkvisitionen och belades ofta med världsliga straff. Även inom exempelvis judendom och islam har heretiker belagts med stränga straff. http://sv.wikipedia.org/wiki/Heresi

Relaterat till heresi

oenighet

irrlära

särskiljning

Diskussion om ordet heresi