herm

hermen
hermer
hermerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet herm på svenska?

Obestämd singular: herm
Bestämd singular: hermen
Obestämd plural: hermer
Bestämd plural: hermerna

Vad betyder herm inom generell ?

pelare krönt med ett skulpterat huvud

Möjliga synonymer till herm

Relaterat till herm

skulptur

Diskussion om ordet herm

herm

herms
Substantiv

Översättningar

Vad betyder herm inom generell ?

pelare krönt med ett skulpterat huvud

Möjliga synonymer till herm

Diskussion om ordet herm