hermeneutik

hermeneutiken
hermeneutiker
hermeneutikerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet hermeneutik på svenska?

Obestämd singular: hermeneutik
Bestämd singular: hermeneutiken
Obestämd plural: hermeneutiker
Bestämd plural: hermeneutikerna

Vad betyder hermeneutik inom generell ?

Hermeneutik är läran om tolkning. Hermeneutiken omfattar exempelvis tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap, tolkning av litterära texter inom litteraturvetenskap eller försök till förståelse av diskurser inom socialfilosofi. Det är en forskningsmetod där tolkningen är central. Ordet är efter grekiskans hermeneuo vilket betyder "tolka" efter guden Hermes http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik

Diskussion om ordet hermeneutik