heshet

hesheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet heshet

  • "Flera bland personalen har drabbats av halsinfektion eller heshet, vilket gör att luftkvaliten misstänks vara dålig."
  • "Rimligt är att om alla andra symptom har blivit bättre och endast en raspighet eller lätt heshet kvarstår efter 1-2 veckor kan man ha kontakt med andra igen."
  • "Under ett halvårs tid sökte patienten vård upprepade gånger för bland annat svårigheter att svälja, heshet och senare viktnedgång."
  • "En av operationerna utfördes med bristande bedövning och den andra operationen ledde till heshet för patienten."
  • "Ihållande hosta och heshet som inte går över."
  • "Svårt få bukt med heshet"
  • "Den andra hade inte lika svår heshet, men tycker själv att rösten funkar bättre."
  • "Och docent Stellan Hertegård vid Karolinska institutet konstaterar att allvarlig heshet är ett stort problem i dag :"
  • "Lättare, normal, heshet kan vi få bukt med, men inte den svåra."
  • "Symptomen hos de drabbade är bland annat svullen hals, hosta, heshet och huvudvärk."

Rim på heshet

Vad betyder heshet inom generell ?

det att vara hes

Relaterat till heshet

tystlåtenhet

väsljud

torrhet

ljudlöshet

uttalsfel

missljud

klanglöshet

Diskussion om ordet heshet