heta

heter
hette
hetat
Verb

Översättningar

Synonymer till heta

Hur böjs ordet heta på svenska?

Presens: heter
Preteritum: hette
Supinum: hetat

Ordet heta har 3 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom data
 • Inom generell
botanik
data
generell

Vad betyder heta inom botanik ?

ha som namn; ha namnet

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till heta (inom botanik)

Möjliga synonymer till heta (inom botanik)

Ordet heta inom data

Synonymer till heta (inom data)

Möjliga synonymer till heta (inom data)

Ordet heta inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till heta (inom generell)

Möjliga synonymer till heta (inom generell)

Möjliga synonymer till heta (inom generell)

Diskussion om ordet heta

het

hetare
hetast
Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Engelska

Hur böjs ordet het på svenska?

Komparativ: hetare
Superlativ: hetast

Hur används ordet het

 • "Plattan är het"
 • "solen är het"

Ordet het har 6 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom dryck
 • Inom generell
 • Inom mat
bildligt
vardagligt
ALLMÄNT
dryck
generell
mat

Vad betyder het inom bildligt ?

(väldigt) mycket varm

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till het (inom bildligt)

Möjliga synonymer till het (inom bildligt)

Ordet het inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till het (inom vardagligt)

Ordet het inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Synonymer till het (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till het (inom ALLMÄNT)

Ordet het inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Engelska

Synonymer till het (inom dryck)

Möjliga synonymer till het (inom dryck)

Ordet het inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till het (inom generell)

Uttryck till het (inom generell)

Möjliga synonymer till het (inom generell)

Ordet het inom mat

Översättningar (inom mat)

Engelska

Synonymer till het (inom mat)

Möjliga synonymer till het (inom mat)

Diskussion om ordet het