heuristic

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder heuristic inom generell, generell, generell ?

som en metod att finna eller bilda ny vetenskaplig kunskap

(computer science) relating to or using a heuristic rule

ofo or relating to a general formulation that serves to guide investigation

Möjliga synonymer till heuristic

Diskussion om ordet heuristic

heuristic

Substantiv

Översättningar

Vad betyder heuristic inom generell ?

a commonsense rule (or set of rules) intended to increase the probability of solving some problem

Möjliga synonymer till heuristic

Diskussion om ordet heuristic