hexaeder

hexaedern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder hexaeder inom generell ?

inom geometrin en rätvinklig tredimensionell figur där alla kanterna är lika långa. Om varje kant har längden a så är kubens volym lika med a3 och dess sammanlagda mantelarea 6·a http://sv.wikipedia.org/wiki/Hexaeder

Möjliga synonymer till hexaeder

Relaterat till hexaeder

hakform

sextal

Diskussion om ordet hexaeder